Logo Flag

Welsh National Anthem

Home - About Us - Contact Us - Events - News - Membership - Links

 

Geiriau Cymraeg

Welsh English
(not a literal translation of the Welsh)
Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Tros ryddid gollasant eu gwaed.
The land of my fathers, the land of my choice,
The land in which poets and minstrels rejoice;
The land whose stern warriors were true to the core,
While bleeding for freedom of yore.
Cytgan:
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra mor yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.
Chorus:
Wales! Wales! fav'rite land of Wales!
While sea her wall, may naught befall
To mar the old language of Wales.
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.
Old mountainous Cambria, the Eden of bards,
Each hill and each valley excite my regards;
To the ears of her patriots how charming still seems
The music that flows in her streams.
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad.
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.
My country tho' crushed by a hostile array,
The language of Cambria lives on to this day;
The muse has eluded the traitors' foul knives,
The harp of my country survives.

 

 

To contact the webmaster, click HERE

This page was last updated on